HOME HET BEDRIJF DIENSTEN FOTO'S CONTACT Geen punt bij MEY

  
REFERENTIES
Breman Haarlem B.V.
Spiering Installatietechniek B.V.

SDR Elektrotechniek B.V.


 
DISCLAIMER

De verwerking van de gegevens op MEY ELEKTRO.nl en de totstandkoming van MEY ELEKTRO.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. MEY ELEKTRO noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op MEY ELEKTRO en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via MEY ELEKTRO.nl wordt aangeboden.

Op grond van de informatie op MEY ELEKTRO.nl dienen derhalve geen directe acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen. MEY ELEKTRO is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van MEY ELEKTRO.nl voor de gebruiker.

Copyright

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam MEY ELEKTRO.nl berusten bij MEY ELEKTRO, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op MEY ELEKTRO.nl.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van MEY ELEKTRO en zijn toeleveranciers op de inhoud van MEY ELEKTRO.nl. De gebruiker mag de inhoud van MEY ELEKTRO.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit MEY ELEKTRO.nl openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te laten verschijnen of anderszins openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van MEY ELEKTRO.

Privacy statement

De door u opgegeven gegevens worden opgenomen in de administratie van MEY ELEKTRO. MEY ELEKTRO verzamelt deze gegevens om MEY ELEKTRO.nl af te stemmen op uw speciale wensen en behoeften. U kunt te allen tijde de opgegeven informatie wijzigen of verwijderen.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld worden aan derden. Persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres worden dus niet doorverkocht of aan derden bekend gemaakt voor marketingdoeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

 

 

Over ons | Diensten | Foto's | Contact | Disclaimer
Copyright 2011, MEY ELEKTRO.